UWAGA! NADAL TRWA NABÓR UCZNIÓW
na rok 2014/2015
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119 to szkoła dla dzieci z dysleksją rozwojową.

Zaprasza dzieci:

  • ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • z nieharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych
  • z lękami szkolnymi wynikającymi z długotrwałego doświadczania niepowodzeń w nauce (wycofanie, utrata wiary w swoje możliwości, niepewność)

Kompleksowe działania szkoły opierają się na:

  • terapii pedagogicznej i innych formach wspierania rozwoju uczniów
  • edukacji (wg programu szkoły masowej)
  • promocji zdrowia psychofizycznego dzieci

Edukację opieramy na indywidualnym podejściu do potrzeb dziecka oraz na wielozmysłowym poznaniu i samodzielnym odkrywaniu. Dzięki różnorodności stosowanych form terapii i pomocy nasi uczniowie nabywają umiejętności , które umożliwiają im radzenie sobie z trudnościami w nauce.webmasterzy: Bogusława Przewłoka, Sebastian Przewłoka
redakcja: Joanna Borkowska
TSP 119 © 2010